Battrang CeramicBat Trang Ceramic

Thứ Ba, 18 / 6 / 2019

đã thông báo với Bộ Công Thương

Thống kê

Số lần truy cập: 1261694

Số người online: 33


Vườn hoa lan

Lọ hoa men kết tinh

Lọ tỏi men kết tinh

Lọ tỏi men kết tinh

Mã: BTLH22 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ tỏi men kết tinh

Lọ hoa Bát Tràng, lọ tỏi với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ tỏi men kết tinh

Vò tròn màu huyết dụ

Vò tròn màu huyết dụ

Mã: BTLH21 | Giá: 139,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Vò tròn màu huyết dụ

Lọ hoa Bát Tràng, vò tròn với men kết tinh màu huyết dụ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Vò tròn màu huyết dụ

Lọ hoa ly huyết dụ

Lọ hoa ly huyết dụ

Mã: BTLH20 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa ly huyết dụ

Lọ hoa Bát Tràng, lọ hoa ly với men kết tinh màu huyết dụ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa ly huyết dụ

Lọ miệng loe

Lọ miệng loe

Mã: BTLH19 | Giá: 90,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ miệng loe

Lọ hoa Bát Tràng, lọ miệng loe với men kết tinh trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ miệng loe

Lọ hoa màu vàng

Lọ hoa màu vàng

Mã: BTLH18 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa màu vàng

Lọ hoa Bát Tràng với men kết tinh màu vàng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa màu vàng

Lọ hoa màu lam

Lọ hoa màu lam

Mã: BTLH17 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa màu lam

Lọ hoa Bát Tràng với men kết tinh màu xanh lam, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa màu lam

Lọ hoa màu tối

Lọ hoa màu tối

Mã: BTLH16 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa màu tối

Lọ hoa Bát Tràng với men kết tinh sẫm màu cho sản phẩm có vẻ đẹp chiều sâu, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa màu tối

Vò tròn miệng rộng

Vò tròn miệng rộng

Mã: BTLH15 | Giá: 139,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Vò tròn miệng rộng

Lọ hoa Bát Tràng, vò tròn với men kết tinh màu huyết dụ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Vò tròn miệng rộng

Lọ hoa túm huyết dụ

Lọ hoa túm huyết dụ

Mã: BTLH14 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa túm huyết dụ

Lọ hoa Bát Tràng, lọ túm với men kết tinh màu huyết dụ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa túm huyết dụ

Lọ hoa vuông vặn

Lọ hoa vuông vặn

Mã: BTLH13 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa vuông vặn

Lọ hoa Bát Tràng, lọ vuông vặn với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa vuông vặn

Lọ hoa vặn

Lọ hoa vặn

Mã: BTLH12 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa vặn

Lọ hoa Bát Tràng, lọ vặn với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa vặn

Lọ hoa vát miệng

Lọ hoa vát miệng

Mã: BTLH11 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa vát miệng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ vát miệng với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa vát miệng

Lọ hoa ly

Lọ hoa ly

Mã: BTLH10 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa ly

Lọ hoa Bát Tràng, lọ hoa ly với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa ly

Lọ hình gốc tre

Lọ hình gốc tre

Mã: BTLH09 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hình gốc tre

Lọ hoa Bát Tràng, lọ hình gốc tre với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hình gốc tre

Lọ Bom huyết dụ

Lọ Bom huyết dụ

Mã: BTLH08 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ Bom huyết dụ

Lọ hoa Bát Tràng, lọ Bom với men kết tinh màu huyết dụ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ Bom huyết dụ

Lọ Bom màu trắng

Lọ Bom màu trắng

Mã: BTLH07 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ Bom màu trắng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ Bom với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ Bom màu trắng

Lọ cuốn thứ màu trắng

Lọ cuốn thứ màu trắng

Mã: BTLH06 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ cuốn thứ màu trắng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ Cuốn thư với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ cuốn thứ màu trắng

Lọ cuốn thứ màu huyết dụ

Lọ cuốn thứ màu huyết dụ

Mã: BTLH05 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ cuốn thứ màu huyết dụ

Lọ hoa Bát Tràng, lọ Cuốn thu với men kết tinh màu huyết dụ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ cuốn thứ màu huyết dụ

lọ Bom màu cam

lọ Bom màu cam

Mã: BTLH04 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

lọ Bom màu cam

Men kết tinh là một thể loại men vô cùng độc đáo. Nó là sự kết tinh của men và đất. Phản ứng hóa học xảy ra ở nhiệt độ 1300 độ C tạo ra chất kết tủa dưới dạng những bông hoa tròn hoàn toàn tự nhiên với nhiều màu sắc lóng lánh như vỏ trai vỏ ốc trong sơn mài. Điều thú vị, mỗi một chiếc lọ có 1 loại hoa khác nhau, hàng vạn chiếc lọ không có một cái nào giống nhau.

lọ Bom màu cam

Lọ Bương trắng

Lọ Bương trắng

Mã: BTLH01 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ Bương trắng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ Bương với men kết tinh trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ Bương trắng

Lọ lộc bình

Lọ lộc bình

Mã: BTLH02 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ lộc bình

Lọ hoa Bát Tràng, lọ Lộc Bình với men kết tinh trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ lộc bình

Lọ hoa sơn mài

Lò hình chai

Lò hình chai

Mã: BTLH54 | Giá: 239,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lò hình chai

Lọ hoa Bát Tràng, lọ chai sơn mài màu đỏ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lò hình chai

Lọ hoa sơn mài

Lọ hoa sơn mài

Mã: BTLH53 | Giá: 299,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa sơn mài

Lọ hoa Bát Tràng, lọ sơn mài màu đen sẫm với họa tiết là màu vàng khô, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa sơn mài

Lọ miệng loe

Lọ miệng loe

Mã: BTLH37 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ miệng loe

Lọ hoa Bát Tràng, lọ miệng loe sơn mài màu vàng kết hợp với họa tiết hoa xám, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ miệng loe

Lọ miệng rộng

Lọ miệng rộng

Mã: BTLH32 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ miệng rộng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ miệng rộng với sơn mài màu đỏ kết hợp với sơn màu đốm trắng chim cuốc, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ miệng rộng

Lọ bương

Lọ bương

Mã: BTLH31 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ bương

Lọ hoa Bát Tràng, lọ bương với sơn mài màu trắng kết hợp với sơn màu đốm trắng chim cuốc, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ bương

Lọ bương màu cam

Lọ bương màu cam

Mã: BTLH30 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ bương màu cam

Lọ hoa Bát Tràng, lọ bương với sơn mài màu cam sẫm kết hợp với màu nâu xám, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ bương màu cam

Lọ hoa để bàn

Vò hoa tròn màu vàng

Vò hoa tròn màu vàng

Mã: BTLH23 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Vò hoa tròn màu vàng

Lọ hoa Bát Tràng, vò tròn với men màu vàng kết hợp với viền màu nổi đen và trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Vò hoa tròn màu vàng

Vò hình tim màu đỏ

Vò hình tim màu đỏ

Mã: BTLH24 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Vò hình tim màu đỏ

Lọ hoa Bát Tràng, với màu đen và trắng nổi bật trên nền men màu đỏ, bên trong được tráng men màu đen, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Vò hình tim màu đỏ

Vò hình tim màu vàng

Vò hình tim màu vàng

Mã: BTLH25 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Vò hình tim màu vàng

Lọ hoa Bát Tràng, với viền màu đen và trắng nổi bật trên nền men màu vàng, bên trong dùng men màu đen, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Vò hình tim màu vàng

Âu vàng rộng miệng

Âu vàng rộng miệng

Mã: BTLH26 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Âu vàng rộng miệng

Lọ hoa Bát Tràng, vò tròn với men màu vàng kết hợp với họa tiết bóng bay sơn đen và trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng, thích hợp với cắm hao khô và bày trang trí. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Âu vàng rộng miệng

Lọ bương xanh hoa trắng

Lọ bương xanh hoa trắng

Mã: BTLH28 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ bương xanh hoa trắng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ bương với men màu xanh kết hợp với họa tiết hoa lá màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ bương xanh hoa trắng

Lọ bương đỏ hoa trắng

Lọ bương đỏ hoa trắng

Mã: BTLH29 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ bương đỏ hoa trắng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ bương với men màu đỏ kết hợp với họa tiết hoa lá màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ bương đỏ hoa trắng

Lọ bương màu da cam

Lọ bương màu da cam

Mã: BTLH33 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ bương màu da cam

Lọ hoa Bát Tràng, lọ bương với men màu da cam kết hợp với họa tiết hoa lá màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ bương màu da cam

Lọ cổ cao

Lọ cổ cao

Mã: BTLH34 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ cổ cao

Lọ hoa Bát Tràng, lọ cổ cao men màu vàng kết hợp với họa tiết hoa lá màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ cổ cao

Lọ hoa miệng rộng

Lọ hoa miệng rộng

Mã: BTLH35 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa miệng rộng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ bương với men màu cam kết hợp với họa tiết hoa lá màu đen rắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa miệng rộng

Lọ hoa vuông vặn

Lọ hoa vuông vặn

Mã: BTLH58 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa vuông vặn

Lọ hoa Bát Tràng, lọ hoa vuông vặn, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa vuông vặn

Lọ hoa hình ống

Lọ hoa hình ống

Mã: BTLH57 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa hình ống

Lọ hoa Bát Tràng, lọ hoa hình ống, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn

Lọ hoa hình ống

Lọ vặn vẽ cỏ

Lọ vặn vẽ cỏ

Mã: BTLH56 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ vặn vẽ cỏ

Lọ hoa Bát Tràng, lọ vặn vẽ cỏ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ vặn vẽ cỏ

Lọ vẽ gấu trúc

Lọ vẽ gấu trúc

Mã: BTLH55 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ vẽ gấu trúc

Lọ hoa Bát Tràng, lọ hoa men khô màu gốm vẽ gấu trúc, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ vẽ gấu trúc

Lọ bom tiện ngang

Lọ bom tiện ngang

Mã: BTLH52 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ bom tiện ngang

Lọ hoa Bát Tràng, lọ bom màu đen tiện ngang, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ bom tiện ngang

Lọ cắm hoa nhỏ

Lọ cắm hoa nhỏ

Mã: BTLH50 | Giá: 65,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ cắm hoa nhỏ

Lọ hoa Bát Tràng, lọ hoa nhỏ cắm một bông thích hợp với để bàn ở nhà hàng, để bàn trong các dịp tổ chức sự kiện, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ cắm hoa nhỏ

Lọ bom múi

Lọ bom múi

Mã: BTLH49 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ bom múi

Lọ hoa Bát Tràng, lọ bom với men trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ bom múi

Lọ tỏi men xanh

Lọ tỏi men xanh

Mã: BTLH48 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ tỏi men xanh

Lọ hoa Bát Tràng, lọ tỏi men màu xanh nõn chuối, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ tỏi men xanh

Lọ tỏi vẽ lông công

Lọ tỏi vẽ lông công

Mã: BTLH47 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ tỏi vẽ lông công

Lọ hoa Bát Tràng, lọ tỏi vẽ lông công, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ tỏi vẽ lông công

Lọ túm múi men trắng

Lọ túm múi men trắng

Mã: BTLH46 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ túm múi men trắng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ túm với men trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ túm múi men trắng

Lọ túm đỏ vẽ hoa

Lọ túm đỏ vẽ hoa

Mã: BTLH45 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ túm đỏ vẽ hoa

Lọ hoa Bát Tràng, lọ túm với men màu đỏ cam, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ túm đỏ vẽ hoa

Vò hoa nâu vẽ trắng

Vò hoa nâu vẽ trắng

Mã: BTLH44 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Vò hoa nâu vẽ trắng

Lọ hoa Bát Tràng, âu tròn với men nâu đen bóng vẽ hoa màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Vò hoa nâu vẽ trắng

Vò cắm hoa màu nâu

Vò cắm hoa màu nâu

Mã: BTLH43 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Vò cắm hoa màu nâu

Lọ hoa Bát Tràng, âu tròn với men màu nâu bóng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Vò cắm hoa màu nâu

Âu trắng rộng miệng

Âu trắng rộng miệng

Mã: BTLH27 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Âu trắng rộng miệng

Lọ hoa Bát Tràng, âu tròn với men màu trắng kết hợp với họa tiết bóng bay đỏ và vàng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Âu trắng rộng miệng

Vò cắm hoa màu đen

Vò cắm hoa màu đen

Mã: BTLH42 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Vò cắm hoa màu đen

Lọ hoa Bát Tràng, âu tròn với men màu đen bóng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Vò cắm hoa màu đen

Lọ hoa tròn trắng

Lọ hoa tròn trắng

Mã: BTLH41 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa tròn trắng

Lọ hoa Bát Tràng, vò cắm hoa hình tròn men trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa tròn trắng

Vò hoa hình âu màu cam

Vò hoa hình âu màu cam

Mã: BTLH40 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Vò hoa hình âu màu cam

Lọ hoa Bát Tràng, âu tròn với nước men màu cam vẽ hoa đào, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Vò hoa hình âu màu cam

Vò hoa trắng có múi

Vò hoa trắng có múi

Mã: BTLH39 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Vò hoa trắng có múi

Lọ hoa Bát Tràng, lọ hoa hình vò tròn có múi với men trắng tinh khiết, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Vò hoa trắng có múi

Lọ bương trắng vẽ hoa

Lọ bương trắng vẽ hoa

Mã: BTLH38 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ bương trắng vẽ hoa

Lọ hoa Bát Tràng, lọ bương với men trắng hợp với họa tiết hoa lá vẽ màu nổi bật, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa để bàn, cắm hoa phòng khách, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ bương trắng vẽ hoa

Lọ vặn khắc hoa chìm

Lọ vặn khắc hoa chìm

Mã: BTLH36 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ vặn khắc hoa chìm

Lọ hoa Bát Tràng, lọ vặn men màu trắng kết hợp với họa tiết hoa khắc chìm, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, thích hợp với cắm hoa khô, hoa nghệ thuật và để trang trí, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ vặn khắc hoa chìm

<< 1 [2] >>

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Hiếu
Mr Hiếu
0986 266 5630912 566 29804 668 07 969

info@BattrangCeramic.net

Tin tức

Ba ông Phúc - Lộc - Thọ
Ba ông Phúc - Lộc - ThọHiện nay, từ thành thị đến nông thôn, ở đâu ta cũng gặp các cụ Phúc, Lộc, Thọ. Các cụ thường ...

Trúc Lâm Thất Hiền - Rừng Trúc Và Bảy Ông HiềnTrúc Lâm Thất Hiền - Rừng Trúc Và Bảy Ông Hiền

Tích kết cỏ ngậm vảnhTích kết cỏ ngậm vảnh

Câu cá Lã VọngCâu cá Lã Vọng

Bát tiên vượt biểnBát tiên vượt biển

Cá chép vượt vũ môn hóa rồng - Vượt vũ Long mônCá chép vượt vũ môn hóa rồng - Vượt vũ Long môn

Album

Liên kết web

Đệm ấm, Chăn đệm lông cừu Gốm sứ Bát Tràng chăn điện, chăn sưởi Teknos Bể bơi phao cho bé Đệm hơi Intex Amera v100 Túi hút chân không Đo đạc địa chính Bể bơi bơm hơi Cây giống đại học nông nghiệp I Intex Việt Nam Rượu vang